سه شنبه 30 دی 1399 - 08:21

سوابق دکتر احمد شفیع زاده

اهم سوابق تحصیلی

» کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان سال 1369

» کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران سال 1373

» دکتری مدیریت استراتژیک دانشکده عالی دفاع ملی سال 1378

اهم سوابق آموزشی

» تدریس دروس سیاسی در مرکز آموزش 15 خرداد اصفهان

» تدریس دروس سیاسی در مرکز آموزش غدیر اصفهان

» تدریس تاریخ صدر اسلام در مرکز آموزش غدیر اصفهان

» تدریس تاریخ یکصد ساله ایران در  مرکز آموزش غدیر اصفهان

» تدریس اخلاق و آداب معاشرت در اسلام

» تدریس مبانی جامعه شناسی در مجامع مختلف

» تدریس مبانی مدیریت در مجامع مختلف

» تدریس روش تحقیق درعلوم اجتماعی در دانشکده علوم و فنون وابسته به دانشگاه امام حسین (ع)

اهم سوابق علمی ، پژوهشی

  پایان نامه ها

» استراتژی بکارگیری دانشجویان در توسعه فرهنگ اسلامی دانشگاهها ( دانشگاه عالی دفاع ملی –دانشکده مدیریت راهبردی سال 79)

» زمینه های اجتماعی کجروی« با تاکید برای تاثیر خانواده بر نوجوانان و جوانان» ( دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی سال 73)

» سازمان ملل و صلح جهانی ( دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 69)

*مقالات

» Investigating Distance Between Current Situations of Students as It Is Available (current situation) and as it must be (desired situation)

» Understanding Basic Elements of Cultural Indicators (values, attitudes and norms) of desirable student

» Strategies for Deepening and Developing Islamic between Students and Universities

» نقش مهاجرین حاشیه نشین در نوع و میزان جرایم ارتکابی شهر تهران

» فرآیند تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه آسیب شناسی اجتماعی در کلانشهر تهران

» نگاه غرب به دین کجروی و کنترل اجتماعی( استارک رادنی، سیمز بن بریج ، ویلیام ( نقد کتاب توسط دکتر احمد شفیع زاده )

» سیاست مطلوب نرخ بهره در مقابله با بحران های مالی

پژوهشی

» همکار پژوهشی و مجری طرح بررسی دیدگاه امام ( ره ) و رهبری در خصوص اسلامی کردن دانشگاه ها به سفارش وزارت علوم (در ده جلد) از جمله :

» شناخت عناصر اساسی شاخص های فرهنگی (ارزش ها، نگرش ها و هنجارها) مطلوب دانشجو      »  بررسی فاصله میان وضعیت موجود دانشجویان آن چنان که هست (وضع موجود) و چنانچه باید باشد (وضع مطلوب)

»  نقش شکل های دانشجویی، درک کردن فاصله میان دانشجوی مطلوب و دانشجوی موجود

» روش های اساسی تربیت دانشجو در فرآیند برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ها

» راهبردهای تعمیق و توسعه فرهنگ اسلامی بین دانشجویان دانشگاه ها

  • استاد راهنما

» استاد راهنما ، پایان نامه های دانشجویی

* دست نوشته ها و یادداشتها

» ارائه مقاله پیرامون نقش سید جمال الدین اسد آبادی

» ارائه مقاله پیرامون آداب و معاشرت در اسلام

» ارائه مقاله پیرامون تبیین بانکداری الکترونیک در همایش تجارت الکترونیک ( تهران )

» نقش بازار سرمایه در کنترل شوک های تورمی به زبان ساده

  • فعالیت های علمی

» مدیر و مجری راه اندازی هسته های علمی دانشجوئی در دانشگاهها

» مدیر پروژه تدوین استراتژی کارگاه های آموزشی بسیج

» مجری و مشارکت علمی در تدوین استراتژی موسسه مالی و اعتباری مهر

» شرکت در مجامع علمی

  • اهم سوابق اجرائی و مدیریتی

» مسئول آموزش و عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران اصفهان سال 61-62

» فرمانده بسیج  و عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران اصفهان سال 63

» فرمانده مرکز آموزش غدیر اصفهان سال 63-65

» جانشین فرماندهی بازرسی نیروی مقاومت بسیج سال 69 – 73

» رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور سال 74-78

» طراح و مجری راه اندازی بسیج اساتید سال 76

» رئیس بازرسی نیروی مقاومت بسیج سال 78-80

» مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون بسیج سال 80-86

» مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره بسیجیان سال 81-83 (با حفظ سمت مسولیت قبلی)

» عضو هیئت مدیره موسسه قرض الحسنه بسیجیان سال 80-82

» رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری مهر سال 82-84

» رئیس هیئت مدیره موسسه تأمین مسکن بسیجیان سال 80-86

» رئیس هیئت مدیره موسسه تأمین درمان بسیجیان سال 80-85

» رئیس هیئت مدیره موسسه تأمین اقلام مصرفی بسیجیان سال 80-86

» رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری رزمندگان اسلام سال 80-85

» رئیس هیئت مدیره موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام سال 81-85

» رئیس هیئت مدیره شرکت حسابرسی کوثر سال 80-85

» رئیس هیئت مدیره شرکت سازندگی انصار (عمرانی) سال 80-85

» رئیس هیئت مدیره شرکت کوشا پایدار (معماری) سال 81-84

» رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان سال 85-88

» رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی تکنوتار (مهندسین مشاور) سال 87-88

» رئیس هیئت مدیره شرکت تراکتور سازی ایران سال 87-88

» مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری مهر سال 84-88

» مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک دی سال 92-95

» رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی آرمان مبین ایرانیان سال 95-99

  • اهم جوائز و افتخارات سازمانی و ملی

» کارمند نمونه در سال 76

» مدیر نمونه در سال 78

» دریافت نشان مدیر موفق در کشور در چشم انداز 1404 سال 87

» دریافت گواهی بین المللی مدل سرآمدی سازمانی EFQM سال 87

» دریافت گواهی تعهد به تعالی سازمانی در حوزه منابع انسانی سال 88

» دریافت نشان مدیر برتر در صنعت بانکداری در جشنواره قهرمانان صنعت سال 88

» مدیر برتر در توسعه نظام اداری الکترونیکی سال 88

» کارمند نمونه در سال 76

» مدیر نمونه در سال 78

» دریافت نشان مدیر موفق در کشور در چشم انداز 1404 سال 87

» دریافت گواهی بین المللی مدل سرآمدی سازمانی EFQM سال 87

» دریافت گواهی تعهد به تعالی سازمانی در حوزه منابع انسانی سال 88

» دریافت نشان مدیر برتر در صنعت بانکداری در جشنواره قهرمانان صنعت سال 88

» مدیر برتر در توسعه نظام اداری الکترونیکی سال 88