چهارشنبه 25 تیر 1399 - 08:29

گزارش تصویری انتصاب به سمت مدیرعامل بانک دی

انتصاب آقای دکتر احمد شفیع زاده به سمت مدیرعامل بانک دی