سه شنبه 30 دی 1399 - 09:24

آرشیو

دستگیری توسط رژیم ستم شاهی

دستگیری توسط رژیم ستم شاهی

خرداد 19, 1396

دراواسط سال 1356بر اساس برنامه ریزی‌های از قبل تعیین شده  و به منظور ایجاد آمادگی بیشتر برای فعالیتهای سیاسی و آزادی عمل بیشتر خود را به نظام وظیفه معرفی کردم  و پس از طی دورۀ آموزشی به هوانیروز اصفهان منتقل و مشغول گذراندن دورۀ نظام وظیفه گردیدم؛ اما در آخرین روزهای سال 56، توسط رکن […]

کتابخوانی و آزادی قبل از انقلاب

خرداد 19, 1396

فعالان فرهنگی  و سیاسی قبل از انقلاب اطلاع دارند که یکی از مسائل ومشکلات دوران ستم شاهی اختناق و خفقانی بودکه  بویژه برای افراد مذهبی  اجازه نداشتند   به راحتی از کتابها و  جلسات  دینی بهر ه مند شوند و باهر حیله و ترفندی مزاحمت برای این منظور ایجاد می کردند ، برای نمونه یک  کتاب […]

اولین مسئولیت اجتماعی دکتر شفیع زاده

خرداد 19, 1396

در نو جوانی  با توجه به فعالیتهای مذهبی که داشتم اولین مسولیت اجتماعی که بعهده گرفتم اداره کتابخانه مسجد امامی در خیابان عبد الرزاق اصفهان و سپس  اداره کتابخانه مسجدالکریم در خیابان بزرگمهر اصفهان بود در هفته چند روز بعد از نماز ظهر و عصر در محل کتابخانه مسجد حضور پیدا می کردم و به […]