کتابخوانی و آزادی قبل از انقلاب

خرداد 19, 1396
203 بازدید

فعالان فرهنگی  و سیاسی قبل از انقلاب اطلاع دارند که یکی از مسائل ومشکلات دوران ستم شاهی اختناق و خفقانی بودکه  بویژه برای افراد مذهبی  اجازه نداشتند   به راحتی از کتابها و  جلسات  دینی بهر ه مند شوند و باهر حیله و ترفندی مزاحمت برای این منظور ایجاد می کردند ، برای نمونه یک  کتاب […]

فعالان فرهنگی  و سیاسی قبل از انقلاب اطلاع دارند که یکی از مسائل ومشکلات دوران ستم شاهی اختناق و خفقانی بودکه  بویژه برای افراد مذهبی  اجازه نداشتند   به راحتی از کتابها و  جلسات  دینی بهر ه مند شوند و باهر حیله و ترفندی مزاحمت برای این منظور ایجاد می کردند ، برای نمونه یک  کتاب فروشی در مرکز شهر اصفهان( دروازه دولت) داشتیم که  کتابهای علمی و  مذهبی و  سالم بفروش می رساند و معمولا توسط عوامل ساواک کنترل می شد وافرادی را که برای خریدن کتاب مراجعه می کردند را دستگیر و بازداشت می کردند از جمله یک مرتبه یکی از دوستانم  که برای خرید کتاب به آن محل رفته بود را دستگیر و  به خانه او هجوم آورده و آنجا را تفتیش می کنند ، این مسئله مرتبا در شرایط مختلفی برای دیگر دوستانم اتفاق می افتاد واین در صورتی بودکه برای افراد بی بند و بار هرگونه فعالیتهای غیر فرهنگی و بی اخلاقی  آزادی وجود داشت  از جمله فیلم های مبتذل ، مغازه های مشروب فروشی و ..

متاسفانه در حال حاضر بسیاری از جوانان و نوجوانان  از  خفقان ودیکتاتوریهای آن دوره وظلمی که به بشریت وانسانیت می شد خبر ندارند وان بی بند وباری اخلاقی را پای ازادی می گذارند