زنان و پیروزی انقلاب اسلامی

زنان و پیروزی انقلاب اسلامی
خرداد 19, 1396
209 بازدید

و یکی از جلوه های  برجسته دوران انقلاب اسلامی حضور همه  مردم  با شاخصه های مختلف در تظاهرات  خیابانی و انقلاب بویژه حضور  چشمگیر زنان اعم از دختران و مادران بود و در واقع حضور فراگیر مردم بسیار قابل توجه بود و مهمتر از همه اینکه همه مردم باتفاق از امام خمینی ره تبعیت داشتند […]

و یکی از جلوه های  برجسته دوران انقلاب اسلامی حضور همه  مردم  با شاخصه های مختلف در تظاهرات  خیابانی و انقلاب بویژه حضور  چشمگیر زنان اعم از دختران و مادران بود و در واقع حضور فراگیر مردم بسیار قابل توجه بود و مهمتر از همه اینکه همه مردم باتفاق از امام خمینی ره تبعیت داشتند و و حدت بین آحاد جامعه  با محوریت امام خمینی ره مشهود بود .بر هیچکس پوشیده نیست  امام ره زنان را به صحنه آورد  به آنها اصالت و شخصیت داد و پشتوانه قوی برای انقلاب اسلامی قرار داد  که نه تنها در پیروزی بلکه در تداوم آن و بخصوص دوران دفاع مقدس  بسیار موثر واقع شدند و این از تدابیر مهم امام ره بود و منشاء تحولات عمیقی در جامعه ایران وبلکه مسلمین داشت اینکه زنان  اکنون از تحصیلات بالایی برخودار و از مردان هم پیشرفت بیشتری در علم و بسیاری از نقش ها و مسولیتهای اجتماعی داشته اند بی حکمت نیست  البته  عده ای آزادی و پیشرفت زنان را در  بی بند و باری جست و جو می کنند و امید وار هستیم که همچنان زنان جامعه ما بتوانند مسیر رشد وتعالی خود را با قوت دنبال نمایند.