اولین مسئولیت اجتماعی دکتر شفیع زاده

خرداد 19, 1396
195 بازدید

در نو جوانی  با توجه به فعالیتهای مذهبی که داشتم اولین مسولیت اجتماعی که بعهده گرفتم اداره کتابخانه مسجد امامی در خیابان عبد الرزاق اصفهان و سپس  اداره کتابخانه مسجدالکریم در خیابان بزرگمهر اصفهان بود در هفته چند روز بعد از نماز ظهر و عصر در محل کتابخانه مسجد حضور پیدا می کردم و به […]

در نو جوانی  با توجه به فعالیتهای مذهبی که داشتم اولین مسولیت اجتماعی که بعهده گرفتم اداره کتابخانه مسجد امامی در خیابان عبد الرزاق اصفهان و سپس  اداره کتابخانه مسجدالکریم در خیابان بزرگمهر اصفهان بود در هفته چند روز بعد از نماز ظهر و عصر در محل کتابخانه مسجد حضور پیدا می کردم و به نماز گزاران و مراجعان که عموما جوان بودند کتاب می دادم و حتی گاهی بعضی از کتب را توصیه می کردم البته در این زمینه مرحوم دکتر مهدی مسجدیان که دایی بنده بود ،راهنما و مشوق و هماهنگ کننده من در این موضوع بود ،البته این مسولیت اجتماعی چند پیامد داشت یکی اینکه مرا با کتابهای بیشتری آشنا میکرد و خود این موضوع در مطالعات بیشتر موثر بود از طرف دیگه اعتماد به نفس بیشتری به من می داد و همینطور روابط من را با دیگران توسعه می داد  و باعث شد انس قویتری با مسجد و روحانیت داشته باشم ..