اعلام حکومت نظامی در اصفهان و درخواست حلالیت فرمانده

اعلام حکومت نظامی در اصفهان و درخواست حلالیت فرمانده
خرداد 19, 1396
221 بازدید

بعد از آزاد شدن از زندان و بازگشت به محل خدمت، در اصفهان حکومت نظامی اعلام شد؛ این موضوع انعکاس زیادی در ایران و جهان داشت و در داخلِ نیروهای مسلح ستم‌شاهی پیامدهای شدیدی به دنبال داشت؛ ازجمله به دلیل دستور مقابله با مردم و اعمال خشونت، اختلافات و صف بندی های جدیدی در ارتش […]

بعد از آزاد شدن از زندان و بازگشت به محل خدمت، در اصفهان حکومت نظامی اعلام شد؛ این موضوع انعکاس زیادی در ایران و جهان داشت و در داخلِ نیروهای مسلح ستم‌شاهی پیامدهای شدیدی به دنبال داشت؛ ازجمله به دلیل دستور مقابله با مردم و اعمال خشونت، اختلافات و صف بندی های جدیدی در ارتش ایجاد شد. اما هرچه رژیم ستم‌شاهی در مسیر اعمال خشونت با شدت و حدت  قرار می گرفت، در مقابل سیاست امام خمینی (ره) فراگیر کردن انقلاب در همه سطوح جامعه و حتی جذب نظامیان مؤمن و متدین به انقلاب با مهربانی و روشنگری بود.

در این ایام بود که روزی فرمانده یگان خدمات پایگاه که استوار تمام و درجه‌داری جدی و با سابقه‌ بود، بصورت غیر قابل باوری با بنده صحبت کرد. ایشان گفت: «به ما ابلاغ کرده‌اند برای حکومت نظامی داخل شهر برویم و تحت امر یگان مربوطه قرار بگیریم، البته ممکن است در حکومت نظامی دچار مشکل شویم و برای من اتفاقی رخ دهد، ولی من علاقه ای برای اینکه در مقابل مردم قرار بگیرم ندارم»؛ سپس از من طلب حلالیت کرد و گفت: «لطفاً من را حلال کن؛ زیرا به ما مأموریت داده بودند، پس از آزادی‌ات از زندان، تو را تحت نظر داشته باشیم و هرگونه فعالیت مشکوک تو را گزارش بدهیم»!ما هم  مجبور بودیم به حکم وظیفه اقدام کنیم و گزارشات را ارسال کنیم .

صحبت های فرمانده یگان یاد شده، نمونۀ کوچکی از نتایج سیاست هوشمندانۀ رهبری امام (ره) در برابر نظامیان بود، چراکه ایشان به جای تشویق مردم انقلابی به اعمال خشونت علیه نظامیان، آنان را به اعلام دوستی و همبستگی با نظامیان و اهداء شاخۀ گل به آنها هدایت می کردند که همین امر موجب شد، بسیاری از نظامیان خود را جدای از مردم ندانسته و نه تنها از اعمال خشونت خودداری نمایند؛ بلکه با همراهی با مردم انقلابی، نقش قابل توجهی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ایفاء نمایند.

در نهایت بنده پس از گذشت مدت کوتاهی از حضور مجدد در محل خدمت، به دلیل دستور امام (ره) مبنی بر خروج از پادگان ها، محل خدمت را ترک کردم و به خیل عظیم مردم انقلابی پیوسته و با ملاحظات امنیتی در خدمت انقلاب اسلامی و انتقال تجربیات قرار گرفتم.